DAISUE LOGO

Condominiums and apartment buildingsAlpha States Sasebo Ekikita II

Alpha States Sasebo Ekikita II 1
Alpha States Sasebo Ekikita II 2
Alpha States Sasebo Ekikita II 3
Alpha States Sasebo Ekikita II 1
Alpha States Sasebo Ekikita II 2
Alpha States Sasebo Ekikita II 3
Year of completion July 2018
Ordering party Anabuki Kosan Inc.
Location Sasebo City, Nagasaki Prefecture
Remarks

View List